انبرجوشکاری0 رای
  انبرجوشکاری  

 

اين انبر، الكترود را با سرعت دلخواه و فاصله استاندارد تزريق می كند كه باعث كاهش خطا در جوشكاری و همچنين يك‌دست شدن جوشكاری می شود. 
در واقع بزرگترين مزيت اين انبر جوشكاری جديد، جوشكاری در فاصله معين و جلوگيري از درصد خطا در جوشكاری است كه اين كار را با ايجاد يک فاصله و زاويه مناسب انجام می دهد.

جوشکاری برق که توسط دستگاه های جوشکاری با آمپراژ های مختلف نیاز به تجهیزاتی جهت کار جوشکاری می باشد که در جوشکاری برق علاوه بر دستگاه جوش نیاز به انبر جوش، انبر اتصال، کابل، کانکشن (فیش نری و مادگی) نیاز می باشد.

محصولات مرتبط