دستگاه ضریب انبساط طولی با میکرومتر عقربه ای 10 رای

470,000 توماندستگاه ضریب انبساط طولی با میکرومتر عقربه ای 1

این دستگاه جهت اندازه گیری ضریب انبساط طولی در فلزات مس، آهن و آلومینیوم طراحی و ساخته شده است. دستگاه شامل پایه و میله های آلومینیومی، آهنی و مسی می باشد. این دستگاه با بخار آب کار می کند که بوسیله شیلنگ لاستیکی که به یک طرف استوانه شیشه ای بسته می شود، بخار وارد و از طرف دیگر بوسیله قطعه شیلنگ لاستیکی دیگری خارج می گردد. برای این کار به ترتیب زیر عمل نمائید:
1. دستگاه را روی میز آزمایشگاه و در نقطه ای که بخار آب دردسترس باشد قرار داده ووسایل اضافی را دور نمائید.
2. یکی از میله ها را انتخاب نموده با در لاستیکی روی دستگاه سوار نمائید. ترمومتر را نیز در محل خود یعنی بالای استوانه شیشه ای محکم کنید.
3. انتهای میله را به قسمتی از پایه آلومینیومی که ثابت باشد تکیه دهید.
4. ریزسنج را با پیچ مخصوص نصب شده روی بدنه پایه طوری تنظیم نمائید که پس از تماس ریزسنج با میله مورد آزمایش روی درجه صفر قرار گیرد.
5. برای شروع کار سر ریزسنج را از میله مقداری  دور نمائید. با خواندن درجه حرارت میله توسط ترمومتر و مقدار افزایش طول میله که با ریزسنج می توان به دقت یک صدم میلی متر اندازه گیری نمود، ضریب انبساط طولی فلز مورد نظر را می توان محاسبه کرد.
6. شیلنگ لاستیکی مخصوص ورود و خروج بخار آب را روی استوانه شیشه ای محکم نمائید. (برای تعویض میله فلزی مورد آزمایش ابتدا ترمومتر را از استوانه شیشه ای جدا نموده سپس بست های استوانه را از پایه باز کنید و با چرخاندن ملایم در لاستیکی آنرا از میله فلزی جدا کنید و میله مورد نظر را بجای آن قرار دهید)
محصولات مرتبط