پتانسیومتر روی پایه10,000 تومانپتانسیومتر روی پایه
محصولات مرتبط