ترازوی یک کفه سه اهرمی 2610 گرمی

ترازوی یک کفه سه اهرمی 2610 گرمی0 رای

510,000 تومانترازوی یک کفه سه اهرمی 2610 گرمی

وسیله ای برای اندازه گیری جرم اجسام است. دقت این نوع از ترازوها 0.01 گرم است.برای اندازه گیری جرم با این نوع ترازو جسم را در کفه مورد نظر قرار داده و براساس قانون اهرم ها، وزنه های لغزنده را آنقدر جابجا می کنیم که شاخص انتهای اهرم ها مقابل خط نشانه ثابت شود. سپس با جمع زدن عدد وزنه های لغزنده جرم جسم موردنظر را تعیین می کنیم  
 
محصولات مرتبط