دستگاه ژیروسکوپ

دستگاه ژیروسکوپ0 رای

12,000 توماندستگاه ژیروسکوپ

این دستگاه برای اندازه گیری اینرسی چرخ، بررسی حرکت تقدیمی و رقص محوری به کار می رود.
محصولات مرتبط