مثلث نسوز

مثلث نسوز0 رای

8,000 تومانمثلث نسوز

وسیله ای مثلثی شکل است که در هر یک از اضلاعش یک استوانه نسوز تعبیه شده است. یک مثلث نسوز هنگامی برای یک بوته مناسب است که دو سوم بوته در حفره آن قرار گیرد. مثلث نسوز روکشی از چینی نسوز یا آلومین دارد. آن را روی حلقه یا سه پایه قرار می دهند و سپس کروزه را روی آن قرار می دهند.
محصولات مرتبط