پایه چدنی تخت با میله

پایه چدنی تخت با میله0 رای

30,000 تومانپایه چدنی تخت با میله

برای بالا نگه داشتن وسایل معمولاً از پایه و میله به همراه گیره استفاده می شود.
محصولات مرتبط