کاغذ صافی ورقه ای

کاغذ صافی ورقه ای0 رای

6,200 تومانکاغذ صافی ورقه ای

کاغذ صافی را در ابعاد مختلف و بیشتر دایره یا مربع شکل می سازند. مورد اصلی استفاده از آن جدا کردن رسوبات و صاف کردن محلول هاست.(جداسازی مخلوط ناهمگن جامد در مایع- جداسازی مواد جامد معلق در مایع)
محصولات مرتبط