کاغذ PH متر مرک

کاغذ PH متر مرک0 رای

120,000 تومانکاغذ PH متر مرک

کاغذ PH متر مرک ابزار اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن محلول هاست.
باز یا قلیایی 7<PH
خنثی         7=PH
اسیدی        7>PH
اسیدها رنگ کاغذ PH را قرمز، بازها رنگ کاغذ PH را آبی و مواد خنثی رنگ کاغذ PH را سبز می کنند.
محصولات مرتبط