گیره بالن و بورت

گیره بالن و بورت0 رای

22,000 تومانگیره بالن و بورت 

نوعی گیره فلزی است که دارای یک میله فلزی بلند است که به کمک یک شاخک گیر به میله پایه فلزی محکم می شود و یک دهانه گیره مانند دارد که گردن بالن یا بورت در آن قرار داده می شود و به کمک پیچ آن را محکم در بر می گیرد. البته بخش دهانه آن به گونه ای به میله اتصال دارد که تا اندازه ای قابل چرخش و انعطاف باشد تا به هنگام آماده کردن دستگاه و حرکت احتمالی بالن یا بورت از شکستن گردن بالن یا بورت جلوگیری شود.
گیره بالن و بورت ابزاری برای برداشتن و نگهداری بالن و بورت است.
محصولات مرتبط