گیره بالن و بورت نوا سرخود

گیره بالن و بورت نوا سرخود0 رای

22,000 تومانگیره بالن و بورت نوا سرخود  

نوعی گیره فلزی است که یک سوی آن یک شاخک دارد که به پایه بورت یا بالن وصل می شود و طرف دیگر آن می تواند شاخه بورت یا بالن را دربرگیرد و به کمک پیچی آن را محکم به صورت عمود نگه دارد. برای تنظیم فاصله بورت تا پایه باید پیچ شاخک گیره را شل و میله را جلو یا عقب برد و بست و سفت کرد. در جای اتصال گیره با بورت یا بالن به گونه معمول قطعه ای از فیبر یا لاستیک قرار می دهند تا در اثر فشار گیره، بورت یا بالن نشکند.
 
محصولات مرتبط