بلو دو متیلن محلول 250 میلی0 رای

12,000 تومانبلو دو متیلن محلول 250 میلی

 
فرمول مولکولی
           C16H18N3SCl            
جرم مولی
           319.85 g/mol
دمای ذوب               100-110°C 
دمای جوش               تجزیه می شود
شکل ظاهری                  پودر آبی
محصولات مرتبط