سدیم نیتریت 250 گرمی0 رای

33,000 تومانسدیم نیتریت 250 گرمی 


فرمول مولکولی
                            NaNO2
جرم مولی                        68.9953 g/mol
چگالی                         2.168 g/cm3
دمای ذوب                              271°C                 
شکل ظاهری                جامد سفید یا کمی زرد
محصولات مرتبط