سدیم کلرید 250 گرمی0 رای

10,000 تومانسدیم کلرید 250 گرمی 

 
نام دیگر              نمک طعام          
فرمول مولکولی
              NaCl
جرم مولی
         58.44 g/mol
چگالی
          2.16 g/cm3
دمای ذوب               801°C 
دمای جوش              1465°C
شکل ظاهری               پودر سفید             
محصولات مرتبط