سیلیس پودر 250 گرمی0 رای

10,000 تومانسیلیس پودر 250 گرمی

 
نام دیگر        اکسید سیلیسیم، کوارتز، ماسه      
فرمول مولکولی                     SiO2
جرم مولی                60.1 g/mol
چگالی                 2.2 g/cm3
دمای ذوب                   1650°C           
دمای جوش                   2230°C 
شکل ظاهری             جامد پودری سفید
محصولات مرتبط