کروم نیترات 250 گرمی0 رای

26,000 تومانکروم نیترات 250 گرمی

 

نام دیگر          Nitric acid chromium(3+) salt       
فرمول مولکولی
                      Cr(NO3)3
[Cr(H2O)6](NO3)3•3H2O (nonahydrate)
جرم مولی
       400.21 (g/mol (nonahydrate     
       238.011 (g/mol (anhydrous
چگالی
1.85 (g/cm3 (nonahydrate
دمای ذوب                       60/06°C 
دمای جوش                       100°C

 

محصولات مرتبط