کلروفرم 250 گرمی0 رای

22,000 تومانکلروفرم 250 گرمی

 
نام دیگر Formyl trichloride Methane trichloride Methyl trichloride
فرمول مولکولی
                                          CHCl3
جرم مولی                                     119/38g mol−1
چگالی                                       1.483 g/cm3
دمای ذوب                                           63/5°C-
دمای جوش                                           61/2°C
محصولات مرتبط