کلسیم نیترات 250 گرمی0 رای

12,000 تومانکلسیم نیترات 250 گرمی 


نام دیگر                Kalksalpeter nitrocalcite Norwegian saltpeter lime nitrate           
فرمول مولکولی                                                       Ca(NO3)2
جرم مولی                                                   164.088 g/mol
چگالی                                                     2.504 g/cm3
دمای ذوب                                                          561°C                 
دمای جوش                                                          132°C                    
شکل ظاهری                                                       جامد بی رنگ 
محصولات مرتبط