ید جامد 50 گرمی0 رای

65,000 تومانید جامد 50 گرمی 


 
خصوصیات:
 

فرمول مولکولی

I

جرم مولی

126.90447 گرم بر مول

شکل ظاهری

جامد با رنگ بنفش-خاکستری تیره شفاف

دمای ذوب

113.5 درجه سانتیگراد

دمای جوش

185.4 درجه سانتیگراد

چگالی

4.933 گرم بر سانتیمتر مکعب

نام های دیگر

یدید جامدآزمایش های مرتبط
 
محصولات مرتبط