استئاریک اسید 250 گرمی0 رای

20,000 توماناستئاریک اسید 250 گرمی 


نام دیگر            Octadecanoic acid          
فرمول مولکولی                  C18H36O2           
جرم مولی
              284.48 g/mol
چگالی
              0.9408 g/cm3
دمای ذوب                  67-72°C 
دمای جوش                    361°C
شکل ظاهری                جامد سفید رنگ
محصولات مرتبط