اسید سیتریک 250 گرمی0 رای

18,000 توماناسید سیتریک 250 گرمی 

 
فرمول مولکولی                C6H8O7           
جرم مولی
           192.12 g/mol
چگالی
            1.542 g/cm3
دمای ذوب              153-159°C 
شکل ظاهری                 جامد سفید
محصولات مرتبط