آلومینیوم سولفات 250 گرمی0 رای

10,000 تومانآلومینیوم سولفات 250 گرمی


نام دیگر                Alunogenite               
فرمول مولکولی                  Al2(SO4)3           
جرم مولی
              342.15 g/mol
چگالی
              2.672 g/cm3
دمای ذوب                    770°C 
شکل ظاهری                    جامد سفید    
محصولات مرتبط