آلومینیوم نیترات 250 گرمی0 رای

20,000 تومانآلومینیوم نیترات 250 گرمی

 
نام دیگر                آمونیوم اتانوات              
فرمول مولکولی                 NH4NO3           
جرم مولی
             80.043 g/mol
چگالی
              1.725 g/cm3
دمای ذوب                  169.6°C 
دمای جوش                   210°C
شکل ظاهری                   پودر سفید    
محصولات مرتبط