الکل اتیلیک 1 لیتری طبی0 رای

42,000 تومانالکل اتیلیک 1 لیتری طبی 

 
نام دیگر                 اتانول ، الکل میوه          
فرمول مولکولی                     C۲H۵OH          
جرم مولی
                46.06 g/mol
چگالی
               0.7893 g/cm3
دمای ذوب                      114°C- 
دمای جوش                       78°C
شکل ظاهری                    مایع بی رنگ                 
محصولات مرتبط