الکل ایزوپروپانول 250 میلی0 رای

28,000 تومانالکل ایزوپروپانول 250 میلی 


نام دیگر         2-پروپانول، ایزوپروپیل الکل       
فرمول مولکولی                   C3H8O           
جرم مولی
              60.10 g/mol
چگالی
             0.7855 g/cm3
دمای ذوب                   87.9°C- 
دمای جوش                   82.3°C
شکل ظاهری                 مایع بی رنگ
محصولات مرتبط