آمونیوم تیوسیانات 50 گرمی0 رای

15,000 تومانآمونیوم تیوسیانات 50 گرمی


فرمول مولکولی                     NH4SCN                  
جرم مولی
                76.122 g/mol
چگالی
                 1.305 g/cm3
دمای ذوب                     149.5°C 
دمای جوش                      170°C
شکل ظاهری              بلورهای جامد بی رنگ
محصولات مرتبط