آمونیوم سولفات 250 گرمی0 رای

12,000 تومانآمونیوم سولفات 250 گرمی

 
نام دیگر         Dolamin و Actamaster        
فرمول مولکولی                  SO4(NH4)2           
جرم مولی
               132.14 g/mol
چگالی
                1.77 g/cm3
دمای ذوب                     280°C 
شکل ظاهری                     پودر سفید
محصولات مرتبط