آمونیوم فسفات 250 گرمی0 رای

12,000 تومانآمونیوم فسفات 250 گرمی

 
نام دیگر                 تری آمونیوم فسفات              
فرمول مولکولی                   PO4(NH4)3
جرم مولی                 203.13 g/mol      
شکل ظاهری                   پودر سفید رنگ 
محصولات مرتبط