آهن ااا کلرید 250 گرمی0 رای

18,000 تومانآهن ااا کلرید 250 گرمی

 
نام دیگر            Flores martis            
فرمول مولکولی                  FeCl3           
جرم مولی
             162.2 g/mol
چگالی
            2.898 g/cm3
دمای ذوب                  304°C 
دمای جوش                  316°C
شکل ظاهری              پودر سیاه-سبز           
محصولات مرتبط