آهن اا سولفات 250 گرمی0 رای

10,000 تومانآهن اا سولفات 250 گرمی 


نام دیگر                زاج سبز               
فرمول مولکولی
              FeSO4
جرم مولی
          151.91 g/mol
چگالی
            2.84 g/cm3           
دمای ذوب                 70°C 
شکل ظاهری              پودر آبی- سبز
محصولات مرتبط