آهن اا کلرید 250 گرمی0 رای

95,000 تومانآهن اا کلرید 250 گرمی 


نام دیگر               Ferrous chloride             
فرمول مولکولی
                      FeCl2
جرم مولی
               126.751 g/mol
چگالی
                 3.16 g/cm3           
دمای ذوب                       677°C 
دمای جوش                     1023°C 
شکل ظاهری                   پودر سبز روشن
محصولات مرتبط