باریم هیدروکسید 50 گرمی0 رای

12,000 تومانباریم هیدروکسید 50 گرمی 


فرمول مولکولی                   Ba(OH)2
جرم مولی                171.34 g/mol      
چگالی                   2.2 g/mL            
دمای ذوب                    300°C<     
شکل ظاهری                 جامد سفید رنگ                
محصولات مرتبط