براکس 250 گرمی0 رای

19,000 تومانبراکس 250 گرمی 

 
نام دیگر                    سدیم تترا بورات                
فرمول مولکولی                Na2B4O7.10H2O
جرم مولی
                  381.37 g/mol
چگالی
                    1.73 g/cm3           
دمای ذوب                          75°C 
دمای جوش                         320°C 
شکل ظاهری                         پودر سفید                      
محصولات مرتبط