تالک پودر 250 گرمی0 رای

10,000 تومانتالک پودر 250 گرمی


نام دیگر                         - 
فرمول مولکولی           3MgO.4O2Si.H2O
جرم مولی
             379.263 g/mol            
چگالی
              2.5-2.8 g/cm3
دمای ذوب                    800°C      
دمای جوش                        -
شکل ظاهری                   جامد سفید 
محصولات مرتبط