تانیک اسید 250 گرمی0 رای

125,000 تومانتانیک اسید 250 گرمی 

 
نام دیگر                              - 
فرمول مولکولی
                     C76H52O46
جرم مولی
                   1,701.2 g/mol           
چگالی
                             -
دمای ذوب        در بالای 200°C ترکیباتش جدا می شود      
دمای جوش                              -
شکل ظاهری                              -
محصولات مرتبط