جوهر نمک (هیدرو کلریک اسید) 250 میلی0 رای

10,000 تومانجوهر نمک (هیدرو کلریک اسید) 250 میلی


خصوصیات:
 
فرمول مولکولی                        HCl
جرم مولی               36.46 گرم بر مول
شکل ظاهری                    مایع بی رنگ
دمای ذوب             114.8- درجه سانتیگراد
دمای جوش              84.9- درجه سانتیگراد
چگالی          1.18 گرم بر سانتی متر مکعب
نام های دیگر                   اسید کلریدریک


آزمایش های مرتبط
محصولات مرتبط