جیوه کلرید 25 گرمی0 رای

80,000 تومانجیوه کلرید 25 گرمی 

 
نام دیگر                   جیوه (I) کلرید     
فرمول مولکولی
                   Hg2Cl2
جرم مولی
              472.09 g/mol          
چگالی
               7.150 g/cm3                      
دمای ذوب                     525°C 
دمای جوش                     383°C
شکل ظاهری                     جامد سفید 
محصولات مرتبط