روغن ایمرسیون (صدر)0 رای

15,000 تومانروغن ایمرسیون (صدر)

از این روغن در هنگام استفاده از لنز شئی 100 میکروسکوپ برای اصلاح شکست نور و ایجاد وضوح بر روی لام استفاده می شود. 
محصولات مرتبط