روی اکسید 250 گرمی0 رای

26,000 تومانروی اکسید 250 گرمی 

 
نام دیگر                   زینک اکسید                 
فرمول مولکولی                     ZnO
جرم مولی
              81.39 g/mol            
چگالی
              5.606 g/cm3
دمای ذوب                   1975°C      
دمای جوش                        -
شکل ظاهری                   پودر سفید
محصولات مرتبط