روی نیترات 250 گرمی0 رای

17,000 تومانروی نیترات 250 گرمی
 

نام دیگر                زینک نیترات                
فرمول مولکولی                 Zn(NO3)2
جرم مولی
             189.36 g/mol    
چگالی
              2.065 g/cm3
دمای ذوب                    36°C   
دمای جوش                       -
شکل ظاهری               کریستال بی رنگ

 

محصولات مرتبط