روی کلرید 250 گرمی0 رای

25,000 تومانروی کلرید 250 گرمی 

 
نام دیگر                زینک کلراید                
فرمول مولکولی                   ZnCl2
جرم مولی
           136.315 g/mol    
چگالی
            2.907 g/cm3
دمای ذوب                 290°C   
دمای جوش                 732°C
شکل ظاهری               کریستال سفید
محصولات مرتبط