زاج سفید 250 گرمی0 رای

10,000 تومانزاج سفید 250 گرمی 


نام دیگر                پتاسیم آلومینیوم سولفات             
فرمول مولکولی
                  KAl(SO4)2
جرم مولی
                258.21 g/mol    
چگالی
                  1.76 g/cm3
دمای ذوب                     92-93°C   
دمای جوش                      200°C 
شکل ظاهری                    بلورهای سفید
محصولات مرتبط