ساخارین 250 گرمی0 رای

80,000 تومانساخارین 250 گرمی 

 
نام دیگر           Benzoic sulfimide         
فرمول مولکولی                C7H5NO3S
جرم مولی
             183.18 g/mol    
چگالی
              0.828 g/cm3
دمای ذوب               226-229°C   
دمای جوش                        -
شکل ظاهری             پودر کریستالی سفید
محصولات مرتبط