ساکارز 250 گرمی0 رای

10,000 تومانساکارز 250 گرمی 

 
نام دیگر                شکر              
فرمول مولکولی
         C12H22O11
جرم مولی
       342.30 g/mol       
چگالی
        1.587 g/cm3           
دمای ذوب              186°C 
شکل ظاهری              جامد سفید
محصولات مرتبط