سدیم بی کربنات 250 گرمی0 رای

12,000 تومانسدیم بی کربنات 250 گرمی 
 

نام دیگر               جوش شیرین             
فرمول مولکولی              NaHCO3
جرم مولی
          84.007 g/mol
چگالی
            2.20 g/cm3
دمای ذوب                  50°C 
دمای جوش                  851°C
شکل ظاهری             کریستال های سفید          

 

محصولات مرتبط