سدیم سولفات 250 گرمی0 رای

24,000 تومانسدیم سولفات 250 گرمی

 
نام دیگر                تناردیت (معدنی)
           نمک گلوبر (دکاهیدرات)         
فرمول مولکولی                     Na2SO4 
جرم مولی                  142.04 g/mol
چگالی
                 2.664 g/cm3               
دمای ذوب                       884°C
دمای جوش                       1429°C
شکل ظاهری                  جامد کریستالی سفید              
محصولات مرتبط