سدیم سولفیت 250 گرمی0 رای

12,000 تومانسدیم سولفیت 250 گرمی 


نام دیگر              Sodium sulphite       
فرمول مولکولی
                   Na2SO3
جرم مولی
             126.0418 g/mol             
چگالی
                2.633 g/cm3
دمای ذوب                      251.8°C 
دمای جوش                     تجزیه می شود
شکل ظاهری                     جامد سفید رنگ              
محصولات مرتبط