سدیم سولفید 250 گرمی0 رای

12,000 تومانسدیم سولفید 250 گرمی

 
نام دیگر                Disodium sulfide             
فرمول مولکولی
                        Na2S
جرم مولی
                   78.04 g/mol
چگالی
                   1.856 g/cm3
دمای ذوب                         1176°C 
شکل ظاهری              کریستال (پرک) زرد روشن 
محصولات مرتبط