سدیم فلئورید 250 گرمی0 رای

34,000 تومانسدیم فلئورید 250 گرمی 

 
نام دیگر                             Florocid            
فرمول مولکولی                                NaF
جرم مولی                          41.98 g/mol
چگالی
                         2.558 g/cm3                  
دمای ذوب                               993°C
دمای جوش                              1704°C       
شکل ظاهری                               جامد سفید
محصولات مرتبط