سدیم لوریل سولفات 250 گرمی0 رای

44,000 تومانسدیم لوریل سولفات 250 گرمی 


نام دیگر                   Sodium monododecyl sulfate                
فرمول مولکولی
                              NaC12H25SO4
جرم مولی                               288.372 g/mol
چگالی
                                 1.01 g/cm3                           
دمای ذوب                                      206°C
شکل ظاهری                               جامد سفید یا کرم رنگ
محصولات مرتبط